Svenska- Briard & Picardklubbens, (AfBd), hemsida för klubben och föreningen.

Sidorna är under uppbyggnad.
På dessa sidor hittar Du information om klubben och hur Du kan bli medlem. Det finns även information om föreningens alla arbetsgrupper och deras ansvarsområden, samt exklusiva medlemssidor endast för Svenska Briard- och Picardklubbens medlemmar.
I menyn hittar du undermenyer till de olika sidorna.
Du kan läsa mer om vår förening nedan.

Om föreningen

Klubben bildades vid ett möte på Råby Gård i Håtuna den 26 oktober 1975. Till ordförande valdes Barbro Finkelstein. Då som nu baserades klubbens stadgar på de normalstadgar för rasklubbar som utarbetats av Svenska Brukshundklubben. Längst ner på denna sida kan du ladda ner och läsa dessa stadgar, samt SBKs bekräftelse på att vi följer dessa.

Sund avel som huvuduppgift

Nedan följer en kortare redogörelse för några av de centrala punkterna.   
Svenska Briard- och Picardklubben har till uppgift att:
  • Väcka intresse för och främja avel av sunda, och mentalt och exteriört goda hundar samt bevara och utveckla dess bruksegenskaper.
  • Utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran.
  • Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar.
  • Företräda hundägarintressen och verka för god hundhållning och god djursjukvård.
  • Fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.
Sök