RAS för Briard

Rasspecifik Avelsstrategi - RAS

RAS står för Rasspecifika Avelsstrategier och är enkelt beskrivet som tanken bakom aveln av briard med dess utveckling i åtanke. SKK har i Sverige gett uppdraget till anslutna specialklubbar att ta fram dessa Rasspecifika Avelsstrategier åt vardera FCI-godkända hundras. Detta dokument innehåller viktig information om Svenska Briard- och Picardklubbens utformade RAS för Briard och därmed rasens framtida utvecklingsmål.

Du kan ladda ner ett dokument och läsa mer om RAS för Briard nedan. 

Rapport, utvärdering R A S bruksraser 2009-2014

Svenska Briard- och Picardklubben har gjort uppföljningar på av RAS. Här finns en där de sammanställer insamlad data på brukshundsraser. Ladda ner dokumentet nedan.