Avelskrav och rekommendationer

Avelskrav för Berger Picard

Ändringar enligt Protokoll, Styrelsemöte Svenska Briard- och Picardklubben
2020-11-02

Avelskraven för berger picard skall uppfylla SKK:s avelspolicy. Särbestämmelser för berger picard gäller höftledsstatus och mental status.
  • Hundar med SKK-höftledsstatus A eller B får användas i avel.
  • Hundar med HD-grad C, D eller E får inte användas i avel.
  • Föräldradjuren ska ha känd mental status.
För avel med ej svenskfödda/-registrerade hundar, se SKK:s avelspolicy.
 

Valphänvisning för picarder via rasklubben
Uppfödaren kan lägga in en kull för hänvisning upp till 1 år innan beräknad parning. När tiken är parad (eller i händelse av att tiken ej blir dräktig) meddelar uppfödaren valphänvisningen för korrekt information på hemsidan.

Kraven för valphänvisning av (planerad) valpkull via rasklubben;
  • Avelsdjuren ska uppfylla SKK:s avelskrav för picard.
  • Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Briard- och Picardklubb.
  • Avelsdjuren, både tik och hane , ska vara fyllda 2 år.
  • Genomfört MH med skott 1-3 (nya protokollet) alt skott 1-2 (gamla protokollet) eller Korning (MT) med godkänt skott.
  • Ögonundersökning med registrerat resultat på hunddata/avelsdata. SKK:s regler för resultat av ögonlysning gäller.
  • Uppfödare får ha sin annons på hemsidan men för att få valphänvisning skall klubbens regler och SKK:s grund- och registreringsregler följas.
Utöver ovanstående krav för valphänvisning rekommenderar briard- och picardklubben att man ej avlar på hundar med kvarstående rädslor; MH 6d kryss i ruta 4-5, 7c kryss i ruta 4-5.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss!
Vänligen, Arbetsgruppen för Avel & hälsa