Avelskrav och rekommendationer

Svenska Briard- och Picardklubbens avelskrav för valphänvisning Berger Picard

  • Vid parningstillfället skall båda föräldradjuren ha A eller B på höfter
  • Avelsdjuren ska vara fyllda 2 år för hanen samt 2 år för tiken. I övrigt skall SKK's grundregler* följas vad gäller avelsdjur.
     
    (*att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Veterinärintyget får inte vara äldre än en (1) månad vid parningen och ska bifogas registreringsansökan. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon fyllt tio (10) år. )
  • Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Briard- och Picardklubben och skall följa SKK grundregler.

Svenskägd hund:
Genomfört MH med skott 1-3 (nya protokollet alt skott 1-2 (gamla protokollet) eller Korning (MT) med gk skott
UHB, eller exteriörbeskriven korning
Ögonlyst U.A. inom 1 år före parning, registrerat på Hunddata/Avelsdata


Utlandsägd hund:
Ska uppfylla hemlandets avelsrekommendationer
För hundar som genomfört mentalbeskrivning i Norden gäller godkända skott likadant som på svenskägd hund
För utlandsägd tik som lånas in för avel av Svensk uppfödare gäller samma regler som en Svenskägd tik.


Svenska Briard- och Picardklubbens valphänvisning:

  • Uppfödare kan lägga in en kull för hänvisning upp till 1 år innan beräknad parning
  • Uppfödaren meddelar valphänvisningen när tiken är parad
  • Uppfödaren meddelar valphänvisningen i händelse av att tiken ej blir dräktig och annonsen tas därmed bort från valphänvisningen