Avelskrav och rekommendationer

Svenska Briard- och Picardklubbens avelskrav för valphänvisning

(Ändringar enligt Protokoll, Styrelsemöte Svenska Briard- och Picardklubben 2018-07-31, §18:072)

 • Vid parningstillfället skall båda föräldradjuren ha A eller B på höfter
 • Båda föräldradjuren ska vara CSNB fria
 • Avelsdjuren ska vara fyllda 2 år. I övrigt skall SKK's grundregler* följas vad gäller avelsdjur.
   
  (*att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik
  som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning. Av intyget ska
  framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en
  valpkull. Veterinärintyget får inte vara äldre än en (1) månad vid parningen
  och ska bifogas registreringsansökan. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det
  att hon fyllt tio (10) år.)
 • Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Briard- och Picardklubben och skall följa SKK’s grundregler.


Svenskägd hund:
Genomfört MH med skott 1-3 (nya protokollet) alt skott 1-2 (gamla protokollet) eller Korning (MT) med gk skott
UHB, eller exteriörbeskriven korning
CSNB fri: Hereditärt fri eller DNA-test, skall finnas inregistrerat på Hunddata/Avelsdata


Utlandsägd hund:
Ska uppfylla hemlandets avelsrekommendationer
För hundar som genomfört mentalbeskrivning i Norden gäller godkända skott likadant som på svenskägd hund
För utlandsägd tik som lånas in för avel av Svensk uppfödare gäller samma regler som en Svenskägd tik.


Briardklubbens avelsrekommendationer (ej krav för hänvisning)
Ej avla på hundar med kvarstående rädslor, MH: 6d kryss i ruta 4-5, 7c kryss i ruta 4-5

Svenska Briard- och Picardklubbens valphänvisning:

 • Uppfödare kan lägga in en kull för hänvisning upp till 1 år innan beräknad parning
 • Uppfödaren meddelar valphänvisningen när tiken är parad
 • Uppfödaren meddelar valphänvisningen i händelse av att tiken ej blir dräktig och annonsen tas därmed bort från valphänvisningen

Nivåer för hänvisning tas bort
Uppfödare får ha sin annons på hemsidan men för att få valphänvisning skall klubbens regler och SKK’s grundregler följas.