För Dig som föder upp Briard

Information till uppfödare av Briard

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens arbete. Utan valpar som växer upp till friska och trevliga hundar faller all annan verksamhet.

På denna sida finns aktuell information viktig för Dig som uppfödare av rasen Briard, exempelvis den information som krävs för valphänvisning och länkar till våra Avelskrav och Rekommendationer. Allt detta följer nedan. 

Allmän information

Vill Du som uppfödare ha med Din kull på valphänvisningslistan?
Skicka i så fall ett mail till 
valpar.omplacering@briardpicardklubben.se med följande information:

 • Uppfödarens namn, telefonnummer och mail och bostadsort
 • hundarnas namn
 • hundarnas regnummer
 • HD/ED status på hundarna
 • färg på hundarna
 • 10 valfria meriter på vardera hund
 • beräknad leveransmånad
 • beräknad parning datum
 • inavels % på den väntande kullen
 • Vilken färg valparna förväntas få.
 • Bilder på föräldradjuren
 • Vi hänvisar endast kullar som uppfyller Svenska Briard- och Picardklubbens avelsrekommendationer.
 • Alla avelsdjur ska vara CSNB-fria. Antingen hereditärt eller med intyg från DNA prov
 • Vill man ha med att föräldradjuren är eU-fia måste intyg på detta skickas med.
Det är viktigt att uppfödaren håller reda på det kontrolldatum som finns på kullen.
Kullen plockas bort automatiskt om inte uppfödaren hör av sig innan datumet har gått ut.
Övrig information: 
 • En kull som lagts ut på hänvisningen får vid behov endast flyttas fram två månader, därefter får hänvisningen läggas in igen då tiken börjat löp
 • En Inavelsgrad på över 6,25% innebär att hundarna är närmare släkt än kusiner.
 • Det är valfritt att skicka in foton på föräldradjuren till kullarna. Om det ej är du själv som tagit bilderna, måste du vara noga med att få fotografens godkännande till publicering på Svenska Briardklubben hemsida innan du skickar dem.
 • På Svenska Kennelklubbens Hunddata samlas all officiell information om alla registrerade hundar. Som titlar, HD/ED röntgen, resultat från tävlingar och prov, avkommor etc. Sök via registreringsnummer eller hundens namn.
  › SKK Hunddata
  På Avelsdata finns information om samtliga svenskregistrerade hundar, inkl. statistik för avkomma. Här finns också statistik rörande rasen som helhet.
   SKK Avelsdata
  Hundarnas registreringsnummer är länkade till SKK Avelsdata. Om möjligt länkas även utländska hundar till respektive lands avelsdatabas

Avelskrav och Rekommendationer

Svenska Briard- och Picardklubben har utformat Avelskrav och Rekommendationer vilka måste följas för att Du som uppfödare ska listas i vårt uppfödarregister samt få Era kullar publicerade på våra sidor för valphänvisning. 

Hanhundslista

Svenska Briard- och Picardklubben handahåller en sida till ägare av hanhundar tillgängliga för avel.