RAS för Briard

Rasspecifik Avelsstrategi - RAS

RAS står för Rasspecifika Avelsstrategier och är enkelt beskrivet som tanken bakom aveln av briard med dess utveckling i åtanke. SKK har i Sverige gett uppdraget till anslutna specialklubbar att ta fram dessa Rasspecifika Avelsstrategier åt vardera FCI-godkända hundras. Detta dokument innehåller viktig information om Svenska Briardklubbens utformade RAS för Briard och därmed rasens framtida utvecklingsmål.

Du kan ladda ner ett dokument och läsa mer om RAS för Briard nedan. 

Rapport, utvärdering R A S bruksraser 2009-2014

Svenska Briardklubben har gjort uppföljningar på av RAS. Här finns en där de sammanställer insamlad data på brukshundsraser. Ladda ner dokumentet nedan.