Briardens hälsa

Höfter - höftledsdysplasi

Som de flesta stora raser är även briarden drabbad av en viss procent höftledsfel/dysplasi. Höftledsröntgen görs efter hunden blivit 1 år gammal, hos veterinär. Röntgenbilderna skickas till Svenska Kennelklubben där de läses av. Höftledernas kvalitet klassas som A, B, C, D eller E där A och B innebär felfria höftleder. Briarder som används i avel skall alla vara röntgade och fria för att valparna skall få registreras hos Svenska Kennelklubben. Det är av stor vikt att så många briarder som möjligt (helst alla) röntgas och det av flera orsaker:

Att vi som briardägare vet hur vår hund mår och kan agera därefter.
Att uppfödaren kan utvärdera sin avel och sina avelsdjur.
Det kanske viktigaste av allt är att vi får veta hur vår ras mår, hur statusen ser ut. Detta för att vi skall veta att vi arbetar i rätt riktining.

Nattblindhet

Enstaka fall av nattblindhet har upptäcktes bland svenska briarder för ett antal år sedan. Genom ett enkelt blodprov kan man idag göra en DNA-test på tilltänkta avelshundar. Då briardägare och uppfödare så snart det var möjligt började testa sina hundar är risken för nattblindhet idag princip noll. För att registrera valpar hos Svenska Kennel Klubben måste båda avelsdjuren vara testade och fria från nattblindhet eller att avelsdjurens föräldrarna i sin tur är testade och fria. Är avelsdjuren testade och fria från nattblint anlag blir valparna varken nattblinda eller anlagsbärare.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

För att få registrera valpar hos Svenska Kennel Klubben måste föräldrarna vara Mentalbeskrivna med godkänt skottprov. Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett karaktärstest/mentaltest som görs när hunden är minst 12 månader gammal. Många uppfödare anordnar MH för hela valpkullar. På MH testas hunden i olika situationer/moment. En beskrivare för protokoll över hur hunden löser uppgifterna längs banan. Det sätts inget betyg utan när hunden genomgått testet har hunden genomfört MH”.

Naturligtvis är vissa delar av våra hundars mentalitet mer eller mindre ärftliga vilket gör att Mentalbeskrivningen är ett mycket viktigt redskap både för uppfödare och för rasen i stort. Detta testet är en otrolig hjälp när det gäller att bevara och förbättra våra briarders härliga karaktär. Inte minst är det ett fint tillfälle att som hundägare få se hur ens hund reagerar i situationer den aldrig varit i tidigare.