RAS för Picard

Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) för Berger Picard

Här kan du läsa Picardens Rasspecifika Avelsstrategi (RAS) från 2017.