Picardens Hälsa

En frisk ras!

Picarden anses vara en frisk ras utan rasbundna sjukdomar.

Den är utan extrema exteriöra detaljer, inte övervinklad, inte tung, "lagom" och naturlig i allt. Många picarder blir mycket gamla, uppåt 16 år, och är pigga hela livet.

Med den lilla genetiska populationen koncentrerar man i Frankrike sig fortfarande på defekter som skadar den enskilda individen, hd och PRA. I Sverige finns två diagnosticerade fall av aortastenos och två med näthinnedefekter av olika slag.
Inget man idag kan testa för i förväg i avelsplaneringen, men självklart något att vara uppmärksam på.

 

Från vänster till höger ser vi O'Java, Let´s dance och Nouba.
Fotograf Jean-Pierre Dromard