Svenska Briard- och Picardklubbens statuter för respektive hederspris

Fr o m 2019-01-01 trädde de nya statuterna i kraft. Dessa är listade nedan. 

Denna sida innehåller information om Svenska Briard- och Picardklubbens statuter för Hederspriser inom olika tävlingsgrenar, ex Bruksprov, utställning, lydnad, osv. Det är ett poängsystem för de individuella resultatlistorna och topplistorna som Svenska Briard- och Picardklubben handhåller. Medlemmar skickar in resultat via vårt formulär och listas tillsammans med alla för året hittills inskickade resultat i den individuella resultatlistan varav poänggivande resultat sedan läggs in i aktuell topplista. I slutet av året delas priser ut till de hundar som toppat de aktuella topplistorna. Mer om statuterna kan Du läsa om nedan. 

JAMI HUNDSPORTS PRISER

Gäller fr o m 99 01 0
(ändrat 2004-01-01 till tre bästa resultat för bruks-och lydnadsbriard)

Årets Bruksbriard
Tävlande i Elitklass, i samtliga grupper, äger rätt att delta i tävlingen Årets bruksbriard. De tre
bästa resultaten räknas. Den som uppnår högsta medel-poäng räknat i procent av maxpoängen
för gruppen vinner (i skydd 800p, övriga grupper 650p). Vid lika resultat avgör bästa
enskilda resultat. Med denna poängberäkning går det att tävla i en grupp eller att kombinera
olika grupper.

Årets Lydnadsbriard
De tre bästa resultaten på officiella lydnadsprov i klass tre. Den som har högsta medelpoäng
vinner. Vid samma medelpoäng vinner den som har högsta enskilda resultat.

Årets bruksuppfödare
Det bästa resultatet från fem stycken egenuppfödda hundar räknas. Resultatet räknas oavsett
vilken klass eller grupp hunden tävlat i. Endast ett resultat per hund och år.
 

Poäng Klass
Ekl Sph 597
Ekl Skh 602
Hkl sök 495
Lkl rph 536
Akl sph 267
Summa 2497


# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
# Resultaten skickas till Svenska Briard & Picardklubbens resultaträknare senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# OBS! Dessa priser är inga vandringspriser, ett pris delas ur varje år!

AfBP's HEDERSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDBRIARD/PICARD

Grupp 1 – Bruksprov, IPO/BSL/BH, vallning & tjänstehund
Merit Poäng
Godkänd 10
Uppflyttning/Godkänd Elitklass 15
Certpoäng 17
Godkänt BH 10
IPO/BSL under 70p i något delmoment 10
IPO/BSL med utbildningstecken 15
Drag (Nordisk stil) DRHII, godkänd 15
Drag (Nordisk stil) certifikat 17
Godkänt vallanlagstest 10
Godkänd Vallhund 15
Championat 20
Grupp 2 – Lydnad, rallylydnad, freestyle/htm, agility & nosework
Merit Poäng
Lydnad
Startklass godkänd 10
Startklass uppflyttad 15
3:e pris 5
2:a pris 10
1:a pris 15
1:a pris LK3 17
Championat 20
Rallylydnad
Kvalificerad 15
Certifikat 17
Championat 20
Freestyle/Heelwork to music
Uppflyttningspoäng 15
Certifikat 17
Championat 20
Agility
0,01-15 fel 10
0 fel 15
Certifikat 17
Championat 20
Nosework
Merit Klass 1 Klass 2 Klass 3
TSM Diplom 15 15 17
Grupp 3 - Utställning
VG 5
Excellent 10
CK 15
Certifikat 17
Championat 20
 
Bonuspoäng som följer hunden för varje år som en grundpoäng
Unghundsbeskrivning 5
Selectioneé-titel 10
MH 5
Korad 10
HD-röntgen 5

 
# Inteckning i priset erövras av det ekipage som uppnått högsta poängsumman enligt poängberäkning
av tre grupper plus grundpoängen.
# För att få tävla om priset måste ekipaget ha resultat i samtliga tre grupper. De två bästa
enskilda resultaten från varje grupp får räknas plus eventuell bonus (grundpoäng). T ex Exc och
CK räknas inte ihop från samma tillfälle. 
# Endast en selectioneé-titel räknas från vilket land som helst.
# Endast ett godkänt resultat får räknas per gren i samma klass från grupp 1.
# Om två eller flera har samma poäng vinner den med högst poäng i grupp 1, är poängen ändå lika ska den
som tävlat högsta klassen ha fördel. Går det ändå inte att urskilja en vinnare så räknas högst poäng i grupp 2
är även den samma ska den som tävlat högsta klassen ha fördel.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben
#Priset består av ett hederspris som vinnaren får behålla och priset skickas till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben 

STATUTER för AfBP's HEDERSPRIS BRUKS APPELL
# Gäller spår, sök och rapport i klassen Appell.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med
totalkoefficienten för resp. gren och klass, uppflyttad ger en högre placering oavsett poäng.
# Om flera har samma snittbetyg och är uppflyttade. vinner den som har högst poäng i specialen.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
# Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben

STATUTER för AfBP's HEDERSPRIS BRUKS LÄGRE
# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klassen lägre.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med
totalkoefficienten för resp. gren och klass, uppflyttad ger en högre placering oavsett poäng.
# Om flera har samma snittbetyg och är uppflyttade. vinner den som har högst poäng i specialen.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben

STATUTER för AfBP's HEDERSPRIS BRUKS HÖGRE
# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klasserna högre-elit.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med
totalkoefficienten för resp. gren och klass, uppflyttad ger en högre placering oavsett poäng.
# Om flera har samma snittbetyg och är uppflyttade. vinner den som har högst poäng i specialen.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben

STATUTER för AfBP's HEDERSPRIS BRUKS ELIT
# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klasserna högre-elit.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med
totalkoefficienten för resp. gren och klass, certpoäng ger en högre placering oavsett poäng.
# Om flera har samma snittbetyg och har certpoäng. vinner den som har högst poäng i specialen.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben

STATUTER för AfBP's HEDERSPRIS IPO-R/IGP

Merit Poäng
BH-prov 10
BSL 1 Start 10
BSL 1 Godkänd 15
BSL2 Start 15
BSL 2 Godkänd 20
BSL 3 Start 20
BSL 3 Godkänd 25
IPO-R/IGP 1 Start 20
IPO-R/IGP 1 Godkänd 25
IPO-R/IGP 2 Start 25
IPO-R/IGP 2 Godkänd 30
IPO-R/IGP 3 Start 30
IPO-R/IGP 3 Godkänd 35
Certpoäng 35
Cert 40
Championat 10


# Högsta poäng gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS LYDNAD startklass
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.
 
STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS LYDNAD klass 1
# Endast det bästa resultatet gäller..
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS LYDNAD klass 2
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS LYDNAD klass 3
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD
Nybörjarklass

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD
Fortsättningsklass

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.
 

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD
Avancerad klass

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD
Mästarklass

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS FREESTYLE/HEELWORK TO MUSIC
# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# För resultat gjorda i klass 2 multipliceras poängen med 1,1.
# För resultat gjorda i klass 3 multipliceras poängen med 1,2.
# Om två eller flera når samma poäng så vinner den som har uppnått det bästa resultatet på ett
av de tre resultaten som skickats in, skulle detta vara lika fortsätter man likadant med resultat
två och tre.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS AGILITY

Grundpoäng
Klass 1 Klass 2 Klass 3
Noll hinderfel och noll tidsfel 7 8 9
Noll hinderfel men tidsfel 6 7 8
5 hinderfel och noll tidsfel 5 6 7
5 hinderfel och tidsfel 4 5 6
Övriga poäng
(Kan ej kombineras med gundpoäng från samma tävling)
Målgång, dvs ej diskad 2 3 4
Tilläggspoäng
(Dessa poäng får räknas ihop med grundpoäng från
samma tävling)
Pinne 1 2 3
Cert 4


 # Endast de tre bästa hopploppen + tre bästa agilityloppen gäller.
# Om två eller flera når samma poäng så ska den som tävlat i högsta klassen ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS NOSEWORK

Merit Klass 1 Klass 2 Klass 3
För vart avklarat sök 5 6 7
Diplom 10 15 20


 # Tre högsta resultaten räknas.
# Om två eller flera har samma poäng vinner den som startat högst klass.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS UTSTÄLLNING

Merit SBK SKK Rasspecial (AfBd)
CK 3 4 6
R-Cert 4 5 7
Cert 6 8 12
Nordiskt R-cert 5
Nordiskt Cert 8
BIM 15 20 40
BIR 20 30 60
BIG-4 6* 70
BIG-3 9* 80
BIG-2 12* 90
BIG-1 15* 100
BIS-4 25 110
BIS-3 30 120
BIS-2 35 130
BIS-1 40 160
BHKL/BTKL-placeringar räknas endast på specialerna
Bhkl/Btkl 4 25
Bhkl/Btkl 3 30
Bhkl/Btkl 2 35
Bhkl/Btkl 1 40

 *Ang BIG på SBK gäller det endast då det är BIG-finaler innan BIS
 

Bonus
Utställningschampionat (Gäller alla utst.ch)  10
Officiella Nationella Vinnartitlar, Europavinnare och Världsvinnare, de som tilldelas BIR/BIM Vuxen (inte junior eller veterantitlar) 10
Deltagande på briardspecial (Lägst betyg Good) 3


# Endast de fem bästa resultaten gäller plus ev. bonus.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK
# Man få en bonus per erövrat championat
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva
championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s TILL HEDERSPRIS VALP
INOFFICIELL
Dessa poäng gäller alltså på en utställning som är inofficiell för alla andra
hundar också, valpklasserna är ju alltid inofficiella.
Svensk Sélectionée räknas som inofficiell enligt dessa poäng.
*Bis-resultat på inoff. Räknas endast om valpen vunnit BIG först.
I de fall då det ej är tävlan om BIG räknas BIS-resultatet som ett BIG. 
 

Merit Poäng
HP 2
BIM 5
BIR 10
BIG-4 4
BIG-3 6
BIG-2 8
BIG-1 10
BIS-4 8
BIS-3 10
BIS-2 12
BIS-1 15

  Bonus för deltagande på special: 3 p för var gång
# Endast de fem bästa resultaten gjorda i valpklass 4-9mån gäller.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS VETERAN

Merit SBK SKK Rasspecial (AfBd)
CK 7 9 12
BIM 10 20 50
BIR 20 30 60
BIS-4 15 100
BIS-3 20 110
BIS-2 25 120
BIS-1 30 150
Bhkl/Btkl 4 12 20 35
Bhkl/Btkl 3 14 25 40
Bhkl/Btkl 2 16 30 45
Bhkl/Btkl 1 18 35 50

Bonus officiella Vinnartitlar: 5 poäng
Bonus för deltagande på special: 3 p för var gång

# Endast de fem bästa resultaten gäller från tävlan i veteranklass och veteranfinal plus ev.
bonus.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Veteran med flest BIR.veteran
Om denna är samma:
- Högsta placering på special.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

STATUTER för AfBP’s HEDERSPRIS TRIPPEL
Delas ut till det ekipage/hund som blivit bästa hane/tik på samtliga specialutställningar (ej
krav på samma år)
eller
Deltagit på klubbens KM under ett år (Rallylydnad, Lydnad, Bruks) med kvalificerande
resultat på Rallylydnad, Godkänd/2:a pris på lydnad och godkänd i bruks.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren eller föraren skall vara medlem i Svenska Briard & Picardklubben.
#Priset består av ett hederspris vinnaren får behålla och skickas per post till vinnaren.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingsdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briard & Picardklubben.

________________________________________________________________________________________________