Vallning

Vad gör vi i AG Vallning?

Vallning är fantastiskt. Att se en hund träffa en flock får för första gången, se hur hunden direkt vet vad den ska göra, och se instinkter väckas till liv - det gör någonting också med oss människor. Den upplevelsen vill vi att fler hundar och människor ska få vara med om.

AG Vallning verkar för att skapa engagemang och intresse för vallning och anordnar prova-på-dagar, läger och vallanlagstest (NHAT). Vår förhoppning är att vallningen ska bli en officiell tävlings- och bruksgren även för våra hundar inom en inte allt för avlägsen framtid.

Väl mött i fårhagen!

Valla med era vallhundar

Nu kan vi göra det officiella Vallanlagstestet NHAT (Natural Herding Aptitude Test) även här i Sverige med våra briarder! I dagsläget gäller detta tyvärr inte för vår rasklubbs andra ras, Picard. 

Läs mer under aktivitet vallning

Foto: Annica Bylin

FÖRSTA HUNDARNA ATT GENOMGÅ NHAT I SVERIGE


Briarder bryter ny mark!

I helgen har det första officiella anlagsprovet i Sverige, för Kroppsvallande raser, gått av stapeln! Vad som gör det hela ännu trevligare är det faktum att absolut först ut på banan var fyra Briarder! Dessutom fick alla fyra hundarna godkänt resultat!! Dessa fina hundar och ägare kan ses nedan. Stort grattis!!

Hippie Royale Blomma, med sin rosett för Godkänt Vallanlagsprov! 
Foto: Annica Bylin

Sammankallande:
Vakant
E-post: styrelsen@briardpicardklubben.se

Övriga AG Vallning:
Vakant
E-post: styrelsen@briardpicardklubben.se