Vallning

Vad gör vi i AG Vallning?

Vallning är fantastiskt. Att se en hund träffa en flock får för första gången, se hur hunden direkt vet vad den ska göra, och se instinkter väckas till liv - det gör någonting också med oss människor. Den upplevelsen vill vi att fler hundar och människor ska få vara med om.

AG Vallning verkar för att skapa engagemang och intresse för vallning och anordnar prova-på-dagar, läger och vallanlagstest (NHAT). Vår förhoppning är att vallningen ska bli en officiell tävlings- och bruksgren även för våra hundar inom en inte allt för avlägsen framtid.

För tillfället är aktiveten låg men brinner du för vallning och vill arbeta med denna arbetsgrupp så kontakta gärna styrelsen.

Foto: Annica Bylin

Det finns en hel del matnyttigt och intressant på Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV. Kika gärna in där med.
Nedan ligger det senaste nyhetsbrevet från SvKV.

Sammankallande:
Vakant
E-post: styrelsen@briardpicardklubben.se

Övriga AG Vallning:
Vakant
E-post: styrelsen@briardpicardklubben.se