• PR

PR

Arbetsgruppen som arbetar med att marknadsföra våra raser!

Vad gör vi i AG PR?

Denna arbetsgrupp har som fokus att marknadsföra våra raser! Detta innebär bland annat att stå i monter på exempelvis Hundmässan i Stockholm där vi visar upp rasrepresentanter och pratar med nyfikna om vad just våra raser kan göra. Vi deltar även i rasparader och skapar material som kan användas för just marknadsföring av rasen! 

Gå med i AG PR!

Vill du hjälpa oss att marknadsföra Briarder och Berger Picarder? Hör i så fall av dig till oss på styrelsen@briardpicardklubben.se!

Relativt små raser

Då både briarden, men främst picarden, är väldigt små raser sett till antalet invidider, så är det viktigt att vi syns och marknadsför våra raser. Detta för att fler ska få vet mer om hur det är att leva med och arbeta med Briard och Picard, för vi vill ju att så många som möjligt ska få chansen att uppleva detta!

Vi försöker synas på sådana tillställningar som My Dog i Göteborg och Stockholms hundmässa, där Du kan träffa oss i vår rasmonter. 

loading...

Sammankallande: