Mental

Arbetsgruppen för en mentalt sund Briard och Picard

Denna arbetsgrupp arbetar flitigt med allt vad gäller briardens och picardens mentalitet, dvs sådant som deras lynne, arbetsintresse och anpassningsförmåga. Här ingår de olika mentaltesterna som Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest för Korning (MT). Mer om detta kan du läsa nedan. 

Vill du bli gå med i AG Mental?

Vi söker alltid folk som kan tänkas arbeta ideellt inom våra olika arbetsgrupper här på Svenska Briard- och Picardklubben. Detta gäller självklart även AG Mental! Vi söker dig som har intresse om MH/MT samt Briardens och Picardens mentalitet. Vill du arbeta med oss med målet att upprätthålla mentalt sunda briarder och picarder? Maila i så fall oss på styrelsen@briardpicardklubben.se!

Arbetsgruppens huvuduppgift

Samordna och styra klubbens verksamhet som gäller MH och MT

Mentalsektorn ska bl.a:
• Tillse att verksamheten inom sektorns område får en lämplig spridning över landet, genom att aktivt styra och planera verksamheten tillsammans med uppfödare, distrikt och lokalområde.

• Stödja uppfödare, distriktens- och lokalområdets team.
• Lämna in verksamhetsplanering och budget för sektorns verksamhetsområde före den 31 december varje år.
• Fortlöpande hålla styrelsen informerad om arbetet genom styrelsens kontaktperson.
• Skriftligen rapportera till styrelsen före den 15 januari om genomförd verksamhet.

Vidare ska mentalsektorn:
• Upprätta regelverk/informationsmaterial för verksamheten. (t ex: prioriteringsordning vid mentaltest).
• Informera om nyheter, uppdateringar, revideringar.
• Se över behovet av funktionärsutbildning inom klubben.
• Hålla sig ajour med vilka funktionärer klubben har att tillgå och om dessa är uppdaterade eller avauktoriserade.
• Ansvara för att anmälningar av officiella arrangemang inkommer i tid till SBK:s kansli.
• Sammanställa och bearbeta resultat tillsammans med avelssektorn.
• Bereda frågor som väcks av medlemmar, ditriktsombud,  styrelsen eller inom sektorn samt lämna styrelsen förslag på beslut.
• Verkställa beslut fattade av styrelsen.

Målen inom RAS:
• Öka antalet MH-beskrivna individer till 70% av populationen till 2010
• Minska antalet underkända skott till 8% av de briarder som MH-beskrivs fram till 2010
• Öka antalet briarder med mer än 3 på avståndsleken (momenten 5c, 5d och 5e) till 10% av de testade briarderna till 2010 och därigenom minska rädslorna hos våra briarder.

Nyheter från SBK

Nu finns de nya utförandeansvisningar för mentalbeskrivning Hund att läsa. 

Nytt Mental status per ras
Här hittar du statistik över resultat för olika hundraser som kan vara intressanta för både rasklubbar, uppfödare och valpköpare.

Lär mer här >>>

2016-09-20
Öppet brev till SKK angånde CS beslut avseende MT. >>>>>

Svenska Kennelklubbens central-styrelse har beslutat om oförändrade regler för mentaltest (MT) 2017-2021.
Svenska Brukshundklubben har ansökt om nya regler för mentaltest, MT. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade dock vid sitt sammanträde 2016-09-08 att nuvarande regelverk ska gälla även under perioden 2017–2021.
Svenska Brukshundklubben behöver nu bereda frågan utifrån de förutsättningar som beslutet medför. Löpande information kommer. Mer information om beslutet finns på Kennelklubbens hemsida

Projekt MT

Kirsten Wretstrand från SBK och Jan Gyllensten har under en tid kallat var och en av rasklubbarna till telefonmöte angående projekt MT. Piia Nora och Viktoria Arehult deltog från Svenska Briard-klubben på gårdagens telefonmöte. 
 
Dagordning:

1) Kort inledning med upplägg 
2) Presentation
3) Kort genomgång av bifogade dokument (pdf med protokoll, bilaga med momenten)
4) Genomgång av protokollet

 
Om ni har frågor går det bra att höra av sig till någon av oss. 
 
Med vänlig hälsning Viktoria

Bilaga 1 Förslag till moment – reviderat 2015-11-09
Bilaga 2 Protokoll 2015-11-09_ver_19jan
PP rev MT_jan_2016-01-19_Protokoll 

MT-rapport


Rapporten får spridas fritt så länge den behålls i sin helhet och ändamålet inte är kommersiellt. 

Klubbens MH och MT 2020

För stunden planeras inga MH/MT!

Anmäl dig i SBK Tävling

Första gången - skapa konto

Alla som vill tävla måste ha ett eget konto i SBK Tävling. Du skapar bara ett konto, en enda gång, och fyller sedan på det kontot med fler förare och hundar när du behöver. Instruktionsfilm på youtube för att Skapa konto i SBK Tävling

1. Klicka på Skapa konto högst upp
till höger på startsidan i SBK Tävling.

2. Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
Man hittar själv på ett användarnamn och ett eget lösenord.

3. Gå sedan in på Mitt konto och lägg till
förare och hundar. Man kan vara flera

som tävlar med samma hundar på samma konto.

4. Gå in på fliken Lägg till förare - fyll i
alla uppgifter och avsluta med att klicka på Lägg till förare.

5. Gå in på Lägg till hundar – om man
har en registrerad hund räcker det med att fylla i registreringsnummer så kommer all
övrig info upp om hunden.


Anmäl till mentalbeskrivning hund (MH) via SBK-tävling Publicerat i: Prov & Tävling, Avel & Hälsa


Deltagare som vill anmäla sin hund till MH ska numera göra det via SBK Tävling

Från och med 2014-01-01 så har Svenska Brukshundklubben infört nya rutiner när det gäller såväl anmälningar som rapportering av MH.


För att göra det så behöver du som husse
eller matte ha ett konto i SBK Tävling om
du inte har det tidigare så finns det god
hjälp genom en steg-för-steg film på Youtube.

Konto i SBK Tävling gäller för alla prov- och
tävlingsformer så när du ska gå vidare och
eventuellt börja tävla så är kontot redan klart.

Behöver du hjälp att anmäla dig? Eller undrar du något om ett planerat MH/MT? Maila i så fall oss på styrelsen@svenskabriardklubben.se

Sammankallande:
Vakant
styrelsen@briardpicardklubben.se