Exteriör

Arbetsgruppen som unghunds- och exteriörbeskriver våra Briarder & Picarder

Vad gör vi i AG Exteriör?

Vill du gå med i AG Exteriör?

I så fall är Du välkommen att kontakta vår sammakallande Piia Nora. Du hittar hennes kontaktuppgifter här nedanför! 

Svenska Briardklubbens Exteriörbeskrivare

Sammankallande
Piia Nora,Värmdö
Tfn. 070-3041880

norapiia@gmail.com

Karin Pettersson, Järfälla
Tfn. 08-58351540

speckape@telia.com