• Lydnadstävling/ Obedience competition

Lydnadstävling Obedience competition UEBB 2019

Lydnadstävlingen 31 maj, Jami Cup, presenteras och sponsras av Jami Hundsport. Fin fina priser utlovas!

https://jamihundsport.se/sv/

Anmäl på SBK tävling, sista anmälningsdag 9 maj

Officiell Lydnadstävling

Jami CUP

31/5-19 på Malmö BK

Börjar: Kl 17:00

Officiellt lydnadsprov, samtliga klasser

Arrangör Svenska Briardklubben

Öppen för samtliga raser

Tävlingen är även KM för raserna Briard och Picard (medlemskap Svenska Briardklubben krävs) och arrangeras i samband med UEBB och selection (1-2/6)

Official Obedience Competition

Jami CUP

31st of May 2019 at Malmö BK

Starts: 17:00/05:00 PM

Official Obedience competition, all classes

Organizer Swedish Briard Club

Open for all breeds

The Competition is The Club Championship 2019 for Briards and Picards (membership in The Swedish Briard Club is required) and is arranged in connection with Selection & UEBB 1st-2nd June

Sponsor