Svenska Briardklubbens avelskrav för valphänvisning

 • Vid parningstillfället skall båda föräldradjuren ha A eller B på höfter
 • Båda föräldradjuren ska vara CSNB fria
 • Avelsdjuren ska vara fyllda 2 år, tiken får inte vara 8 år fyllda vid parning
 • Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Briardklubben och skall följa SKK grundregler samt vara med i klubbens uppfödarregister


Svenskägd hund:

 • Genomfört MH med skott 1-3 (nya protokollet alt skott 1-2 (gamla protokollet) eller Korning (MT) med gk skott
 • UHB, eller exteriörbeskriven korning
 • CSNB fri: Hereditärt fri eller DNA-test, skall finnas inregistrerat på Hunddata/Avelsdata-CSNB fri: Hereditärt fri eller DN


Utlandsägd hund:

 • Ska uppfylla hemlandets avelsrekommendationer
 • För hundar som genomfört mentalbeskrivning i Norden gäller godkända skott likadant som på svenskägd hund
 • För utlandsägd tik som lånas in för avel av Svensk uppfödare gäller samma regler som en Svenskägd tik


Briardklubbens avelsrekommendationer (ej krav för hänvisning)

 • Ej avla på hundar med kvarstående rädslor,
  MH: 6d kryss i ruta 4-5, 7c kryss i ruta 4-5
 • Inte avla på tik som är äldre än 6 år och inte tidigare haft kull


Nivåer för hänvisning:
Nivå 3: Uppfödare som uppfyller klubbens avelskrav för hänvisning
Nivå 2: 60% röntgat av uppfödningen boende i Norden och 40% MH-beskrivna boende i Sverige (utlandsboende räknas in om de har gjort MH i Sverige)
Nivå 1: 80% röntgat av uppfödningen boende i Norden och 60% MH-beskrivna boende i Sverige (utlandsboende räknas in om de har gjort MH i Sverige)

 

 • Uppfödaren är på nivå tre tills uppfödaren haft tre kullar varav den sista uppnått 18 månader sedan räknas % MH-testade och HD-röntgade ut på kullarna 8 år- 18 månader. Sedan räknas % om var gång uppfödarens senaste kull uppnår 18 månader
 • Uppfödaravtal ersätts med ett register över alla aktiva uppfödare som uppfyller kraven för nivå 3, uppfödarna skickar in till valphänvisaren om de vill vara med i registret
 • Uppfödaren lämnar in uppgifterna på sina kullar till valphänvisaren
 • Därefter kan man flytta fram kullen en gång max två månader. Har inte tiken börjat löpa då tas kullen bort tills dess att tiken löper.Uppfödare kan lägga in en kull för hänvisning ett år innan beräknad leverans
 • Den uppfödare som bryter mot hänvisningsreglerna tas bort från registret med omedelbar verkan. Uppfödaren kan efter 2 år ansöka om att på nytt upptas i registret. Ansökan skall ske till klubbens styrelse som innan beslut tar i beaktande om uppfödaren har visat vilja att arbeta för uppsatta mål enligt RAS