230423
Nytt styrelsemötesprotokoll under "medlemssidan