Tidigare 2023
Nya anmälningsavgifter gäller från 2023-01-01 gällande prov, tävlingar och utställningar. Mer information finns här:
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/tavla/anmalningsavgifter/Årsmötesprotokoll

Sidan klubbansvariga: 
Uppdaterade styrelsemedlemmar
2023.03.08

Planerade valpar
2023.03.08

Planerade valpar
2023.02.24

Planerade valpar
2023.02.14

APRIL 2023

230423
Nytt styrelsemötesprotokoll under "medlemssidan"