Vallanlagstest

Nu kan vi göra det officiella Vallanlagstestet NHAT (Natural Herding Aptitude Test) även här i Sverige med våra briarder! I dagsläget gäller detta tyvärr inte för vår rasklubbs andra ras, Picard. Som namnet antyder är det alltså ett test för att få en uppfattning om hundens anlag för detta med vallning, det krävs inga förkunskaper, utan man vill helt enkelt se vilka medfödda förmågor hunden bär med sig. Testet registreras sedan på samma sätt som t ex MH!

SvKV (Svenska Kroppsvallarklubben) arbetar för fullt för att våra briarder inom en snar framtid även ska kunna göra Vallarbetsprov HWT (Herding Working Test). För arbetsprovet krävs att hunden först gjort anlagstestet samt även tränat en del vallning. Hur mycket och hur lång träning som krävs är individuellt.

Svenska Briard- och Picardklubben kommer att arrangera NHAT och förhoppningsvis även i förlängningen HWT! Vi återkommer med datum!

Det finns också massor med mer information på SvKV's hemsida

Vallningsläger 16-17 maj 2020

Svenska Briard- och Picardklubben arrangerar vallningsläger i maj 2020!

Datum: 16-17 maj 2020
Plats: Mårtensby gård, Almunge-Uppsala
Pris: Vallning, kost & logi s:a 2300:-, varav anm/boknings avg 1000:-

OBS! Man har alltså inte plats bokad förrän anm avg är betald. Hela summan skall vara AfBP tillhanda senast 2020-04-27.

Avgiften sätts in på pg 83 80 46-1 med följande uppgifter: 
Märk inbetalningen med "Valln läger maj-20" samt ägare/förarens namn

NHAT 31 maj 2020

Svenska Kroppsvallarklubben

Då Svenska Briardklubbens båda raser är av kroppsvallande typ, så Svenska Kroppsvallarklubben en mycket bra och intressant klubb och hemsida att ta del av. Du kan hitta deras hemsida här.

FCI Herding Working Test

Här kan ni läsa mer om FCIs Herding Working Test.

Inofficellt Vallanlagsprov - godkända hundar

Här finns en lista på de hundar som blivit godkända på inofficiella vallanlagstest, men testade av auktoriserade vallanlagstestare.

Här listas hundar godkända på inofficiella vallanlagstest utan auktoriserad vallanlagstestare.

Auktoriserade Vallanlagstestare

I denna fil listas de nuvarande tillgängliga auktoriserade vallanlagtestarna och aktuell kontaktinformation. 

Fårägare som tar emot kroppsvallare
för vallning

Mårtensby Gård
Almunge

http://www.martensby.se/

Gårdsbackens Hundcenter 
Ö-vik

www.gardsbacken.se

Annika Nyberg,
Lillkorsträsk 201, 942 92 Älvsbyn
070-573 26 66
Anordnar hela kurser

Annica Carlsson
Buddbyvägen 50, 961 42 Boden
076-139 45 38

Eva Hallberg
Lövvik 9081, 821 67 Vallsta
070-67 633 70

Foto: Annica Bylin

Saknas Din hund från listan över inofficiellt vallanlagsprov? Maila i så fall oss på webmaster@briardpicardklubben.se

Bilder från tidigare aktiviteter!

loading...