Hundutställning - en Avelsutvärdering

Hundutställning är en tävlingsform för rashundar där en enskild domare gör en kort exteriörbedömning på deltagande hundar och betygsätter hur nära överensstämmande hundens exteriör är mot den aktuella rasens rasstandard. Hanhundar och tikar bedöms först separat för att ta fram den bästa individen i respektive kön, varefter de sedan ställs mot varandra för att bedömma Bästa hund i Rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). 

Vidare kan den hund som blivit BIR sedan visas i finalringar där de går upp emot andra hundar som blivit BIR i sina raser, där de bedöms i Bäst i gruppen (BIG) och/eller Best in show, dvs bäst i hela utställningen (BIS). 

Grunden till hundutställningar är att göra avelsutvärderingar på individerna, i och med att bedömningen görs utifrån rasens rasstandard. 

Svenska Kennelklubbens (SKK) regler för deltagande på utställnings finns längre ner på sidan.

Utställningar 2020

Utställnings- och Championatregler

Hundutställningar och hur de går till regleras av Svenska Kennelklubben. Här finns två länkar med bra information kring SKKs regelverk gällande Utställning och Championat.

1 januari 2017 trädde nya utställnings- och championatregler i kraft.

Länkar till dessa regler finns nedan.

Intresserad av att vara med och arrangera Svenska Briard- och Picardklubbens utställningar?

Varje aktivitet som Svenska Briard- och Picardklubben engagerar sig i kräver att en grupp människor arbetar ideellt å klubbens vägnar. Detta gäller inte minst utställningar. Är du intresserad av att arbeta med utställningar? Eller vill du bara veta mer? Kontakta i så fall vår arbetsgrupp för utställningar! Klicka på länken nedan för att komma till deras egna sida här på hemsidan. 

Rökförbud på utställning

I och med nya lagstiftningen som trädde i kraft 1/7-2019 är det numera rökförbud på alla utställnings- och tävlingsområden!

Detta gäller för samtliga av våra evenemang.