Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningar har som syfte att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram brister, förtjänster och eventuella avvikelser från rasstandarden. Detta noteras och redovisas sedan i ett protokoll gemensamt för alla brukshundsraser. 

Mer om Exteriörbeskrivning kan Du läsa på SBKs hemsida här.

Unghundsbeskrivning

Unghundsbeskrivning, i likhet med Exteriörbeskrivning, är en detaljerad bedömning av en hunds exteriör, men i detta fall gäller det en hundar från 12 månaders ålder. Mer om unghundsbeskrivning kan Du läsa om i vårt nedladdningsbara dokument nedan. 

Planerade/kommande UHB & Exteriörbeskrivningar

Här listas kommande Unghundsbeskrivningar och Exteriörbeskrivningar planerade av Svenska Briard- och Picardklubben.

Exteriörbeskrivning samt Unghundsbeskrivning för Briard
 
Datum; 2021-05-16
Beskrivare; Piia Nora
 
Anmälan till Exteriörbeskrivning sker på SBK-Tävling.
 
Betalning; För Exteriörbeskrivning sker inbetalning med fördel via SBK-tävling. För Unghundsbeskrivning betalas 150kr till Briard-& Picardklubbens PG 838346-1. Märk utbetalningen med datum för arrangemanget, vad betalningen avser samt hundens stamtavlenamn och registreringsnummer.
 
Plats; Varmsätra Skola, Sala
 
Vid frågor samt anmälan till Unghundsbeskrivning, kontakta ;
Piia Nora 
norapiia@gmail.com
070-3041880

Har Du frågor kring Unghundsbeskrivningar eller Exteriörbeskrivningar? Hör i så fall av Er till vår Arbetsgrupp Exteriör! Deras kontaktuppgifter hittar du här.