Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningar har som syfte att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram brister, förtjänster och eventuella avvikelser från rasstandarden. Detta noteras och redovisas sedan i ett protokoll gemensamt för alla brukshundsraser. 

Mer om Exteriörbeskrivning kan Du läsa på SBKs hemsida här.

Unghundsbeskrivning

Unghundsbeskrivning, i likhet med Exteriörbeskrivning, är en detaljerad bedömning av en hunds exteriör, men i detta fall gäller det en hundar från 12 månaders ålder. Mer om unghundsbeskrivning kan Du läsa om i vårt nedladdningsbara dokument nedan. 

Planerade/kommande UHB & Exteriörbeskrivningar

Här listas kommande Unghundsbeskrivningar och Exteriörbeskrivningar planerade av Svenska Briard- och Picardklubben.

Exteriörbeskrivning
Datum: 21 Juni
Beskrivare: Piia Nora
Plats: Rättviks Arena

Anmälan och betalning;

  • UnghundsbeskrivningAnmälan sker till Piia Nora  norapiia@gmail.com. 150kr sättes in på Briard-Picardklubbens konto 83 80 46-1. Märk anmälan med hundens stamtavlenamn, vad betalningen avser samt datum för arrangemanget.
  • Exteriörbeskrivning; Anmälan och betalning sker via SBK Tävling

Vid frågor, kontakta Piia Nora
norapiia@gmail.com 
070-3041880

 

Har Du frågor kring Unghundsbeskrivningar eller Exteriörbeskrivningar? Hör i så fall av Er till vår Arbetsgrupp Exteriör! Deras kontaktuppgifter hittar du här.