Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningar har som syfte att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram brister, förtjänster och eventuella avvikelser från rasstandarden. Detta noteras och redovisas sedan i ett protokoll gemensamt för alla brukshundsraser. 

Mer om Exteriörbeskrivning kan Du läsa på SBKs hemsida här.

Unghundsbeskrivning

Unghundsbeskrivning, i likhet med Exteriörbeskrivning, är en detaljerad bedömning av en hunds exteriör, men i detta fall gäller det en hundar från 12 månaders ålder. Mer om unghundsbeskrivning kan Du läsa om i vårt nedladdningsbara dokument nedan. 

Planerade/kommande UHB & Exteriörbeskrivningar

Här listas kommande Unghundsbeskrivningar och Exteriörbeskrivningar planerade av Svenska Briardklubben.

Exteriörbeskrivning 17/8-2019 i Östhammar Brukshundklubb

Exteriör- & Unghundsbeskrivning

Datum: 17 Augusti

Beskrivare: Ulrika Karlsson

Anmälan Unghundsbeskrivning sker till Ulrika Karlsson, bullan_co@telia.com

Anmälan till Exteriörbeskrivning sker till SBK Tävling.

Betalning : För unghundsbeskrivning, 150kr sättes in på Briardklubbens konto 83 80 46-1. Märk anmälan med hundens stamtavlenamn, vad betalningen avser samt datum för arrangemanget. För Exteriörbeskrivning betalas beloppet via SBK tävling.

Plats: Östhammars Brukshundklubb

Exteriörbeskrivning 24/8-2019 i Sala

Exteriör- & Unghundsbeskrivning

Datum: 24 Augusti

Beskrivare: Anna-Karin Ericsson

Anmälan Unghundsbeskrivning sker till Anna-Karin Ericsson bison65@icloud.se

Anmälan till Exteriörbeskrivning sker till SBK Tävling.

Betalning : För unghundsbeskrivning, 150kr sättes in på Briardklubbens konto 83 80 46-1. Märk anmälan med hundens stamtavlenamn, vad betalningen avser samt datum för arrangemanget. För Exteriörbeskrivning betalas beloppet via SBK tävling.

Plats: Varmsätra Skola, Sala

Vid frågor, kontakta Anna-Karin Ericsson 
bison65@icloud.se 073-7240361

Exteriörbeskrivning 30-31/8-2019 i Tånga Hed, Vårgårda

Exteriör- & Unghundsbeskrivning

Datum: 30/8 & 31/8

Beskrivare: Piia Nora & Margaretha Carlsson 

Anmälan Unghundsbeskrivning sker till Piia Nora, 070-3041880 norapiia@gmail.com

Anmälan till Exteriörbeskrivning sker till SBK Tävling.

Betalning :  För Unghundsbeskrivning 150kr sättes in på Briardklubbens konto 83 80 46-1. Märk anmälan med hundens stamtavlenamn, vad betalningen avser ( Unghundsbeskrivning) samt datum för arrangemanget.  För Exteriörbeskrivning betalas det direkt på SBK Tävling vid anmälan .

Plats: Tånga Hed , Vårgårda 

Vid frågor, kontakta Piia Nora. 070-041880 norapiia@gmail.com 

Har Du frågor kring Unghundsbeskrivningar eller Exteriörbeskrivningar? Hör i så fall av Er till vår Arbetsgrupp Exteriör! Deras kontaktuppgifter hittar du här.