loading...

Om Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben, SBK, är en frivillig försvarsorganisation och ingår i totalförsvaret. En viktig del är därför att rekrytera och utbilda hundar och personal till denna verksamhet, även kallad tjänstehundar. Det finns två varianter av tjänstehundar: räddnings- eller patrullhundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet och du kan även tävla med din tjänstehund.

Vill du veta mer om räddningshundar eller utbilda dig själv och din hund till räddningsekipage?

Kontakta Svenska Brukshundklubben.

Räddningshund

En räddningshund söker efter människor som försvunnit. Hunden ska kunna ta sig fram och söka efter vuxna och barn i svårframkomlig terräng såsom tät skog eller rasmassor. Med sitt välutvecklade luktsinne kan räddningshunden utgöra en viktig del i en räddningsaktion vid till exempel jordbävningar utomlands eller vid eftersök av försvunna personer här i Sverige. Hunden tränas till att söka och följa personvittring på långt håll samt att lokalisera och påvisa instängda och oåtkomliga människor i besvärliga miljöer. 

Alla hundar kan testas för att utbildas till räddningshund, även de som inte är registrerade i Svenska Kennelklubben. Ett godkänt räddingshundsekipage, kan få tjänstgöra vid internationella insatser eller hjälpa Polisen eller Sjöräddningen då så behövs.

Patrullhund

En patrullhund är en privatägd hund som utbildats av sin ägare inom Svenska Brukshundklubbens kursverksamhet. Vid godkänt prov för Tjänstehundcertifikat patrullhund placeras hunden i Försvarsmaktens register och kan därmed bli ”inkallad” att tjänstgöra. Har hunden placerats i Hemvärnet har den sin egen ägare som förare. Blir hunden placerad i Flygvapnet får den arbeta ihop med en närskyddssoldat.

Försvarsmakten använder hunden i huvudsak för patrullering där den genom sina välutvecklade sinnen kan markera och följa spår, hjälpa sin förare att upptäcka personer som rör sig i terrängen, hitta gömd utrustning mm.

Assistanshund

Tjänstehundar och assistanshundar är inte samma sak – en assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare. En service- och signalhund är i tjänst under cirka åtta år. Läs mer om assistanshundar.

Tjänstehundsekipage Briard & Picard

Klicka på bilden så blir den större!                      Om din tjänstehund (aktiv) saknas, skicka gärna en bild till pr@briardpicardklubben.se

Källa: Svenska Brukshundsklubben