På förekommen anledning vill styrelsen AfBd upplysa om att naturligtvis prioriteras MH och MT. Detta är en mycket viktig verksamhet för våra raser. Men i dagsläget finns inte auktoriserade funktionärer till detta. MH och MT kommer att arrangeras så snart det är genomförbart.

Vad är MH och MT?

Svenska Brukshundklubben har utformat något som kallas för Mentalbeskrivning Hund (MH), vilket kort beskriver en hunds beteende. Det är något som kan användas för alla raser registrerade i SKK, men står som krav för många brukshundsraser och för att en hund ska få delta på exempelvis bruksprov, genomföra tjänstehundsprov eller om hunden ska gå i avel. 

MH beskriver de beteenden som enligt forskning har visat sig starkt ärftliga. Hunden genomgår en bana med en rad olika moment där dess beteende dokumenteras. Denna form av tester används i förbättringsarbete av avel och för en hundägare att veta vad de har i andra änden av kopplet. 

En hund blir inte godkänd eller underkänd på ett MH, utan det är en beskrivning som protokollförs, varefter hunden erhåller "känd mental status".

Några krav ska uppfyllas för att en hund ska få delta vid MH: Den ska vara minst 12 månader gammal, registrerad i SKK eller motsvarande utländsk kennelorganisation, ID-märkt, vaccinerad, fullt frisk och inte i löp, samt ej vara utsat för doping elelr andra otillbörliga förhållanden. 

 

Mentaltest (MT) har den senaste tiden genomgått en förändring, där två olika regelverk nu finns. Den ena är MT2007 och den nyare är MT2017. Här beskrivs främst MT2007, då den från 2017 fortfarande inte registrerar en officiell KORAD-titel, men information om båda finns tillgängliga på Svenska Brukshundklubbens hemsida. 
 

MT härstammar från Statens Hundskola där det utvecklades som en kontrollfunktion för brukshundar. För att delta i testet ska hunden vara mellan 18 och 48 månader. 

MT innehåller delar med fokus på samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem där hunden sedan kan bli godkänd eller icke godkänd. Resultatet registreras sedan i Svenska Kennelklubbens hunddata. 

MT är uppdelat i två delar, varav en hund måste få godkänt i båda delarna för att sedan bli godkänd i hela mentaltestet. Den sammanlagda poängen ska även uppnå 300p. 

En hund som både har godkänd exteriörbeskrivning och ett godkänt MT erhåller titeln KORAD. Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundsraser, då den tar i beaktning både mentalitet och exteriör. Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben. 

Kommande MH och MT

Här listas kommande Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) planerade av Svenska Briardklubben.


INGA PLANERADE MH/MT FÖR NÄRVARANDE
 

Har Du frågor angående MH eller MT? Hör i så fall av Er till vår Arbetsgrupp Mental! Deras kontaktuppgifter hittar du här.

Länkar

2020-03-20
Nu har de nya utförandeanvisningarna för MH blivit klara och publicerade. Läs dem här. 

Se även