Lydnad

Lydnad

Lydnad är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I lydnad skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden skall kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur långt de kan nå. Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation.

En person som håller på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använd sitt huvud till problemlösning.

Träna lydnad

För att bli framgångsrik i lydnad krävs lyhördhet och kunskap om olika inlärningsmetoder och träningssätt. Innan den egentliga träningen börjar för ett moment bör du se till att ha ett gott samarbete med din hund. Samarbete tränar du bäst genom lek och enklare övningar både utom och inomhus.

Hunden bör ha en förväntan på att det kan hända roliga saker tillsammans med dig. Hunden kan lära sig att om den gör bra saker så får den uppmärksamhet och belöning redan innan momentträningen börjar. Ju bättre samarbete desto bättre förutsättning för lydnad.

Det finns många olika sätt att börja träna för tävlingslydnad. Det vanligaste är att man anmäler sig på en kurs på brukshundklubben. Då får man tillsammans med en grupp andra intresserade lära sig grunderna för de olika momenten. Träning måste sedan bedrivas både hemma och på andra platser för att få ett säkert moment. Man börjar träningen med enkla delar och sätter successivt ihop till ett helt moment. Sen lärs fler moment in och när de är färdiga tränas de med störning och i olika miljöer. När hunden kan alla moment i en klass i olika miljöer och med störning är det dags för prov.

Tävla i lydnad

Tävlingar i lydnad är öppna för alla hundar, vilket även innebär oregistrerade och kryptochida hundar. Oregistrerade hundar ska ha tävlingslicens. 

För deltagande i lydnad krävs:

  • Att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. För deltagande i internationellt lydnadstävling klass 3 krävs att hunden uppnått 15 månaders ålder dagen före tävlingstillfället.
  • Föraren ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen eller erkänd utländsk kennelklubb. Förare bosatt i Sverige, får under en och samma tävlingssäsong (= kalenderår) representera endast en klubb i SBK. Undantag gäller dock för förare, vars medlemskap upphör under säsongen. Vid förnyelse av detta kan byte av klubb ske.

Tävlingar finns på både nationell och internationell nivå. Svenskt mästerskap arrangeras i lydnad för dem som kvalat sig dit. Det utsedda landslaget i Sverige kan tävla på nordiskt mästerskap och världsmästerskap.

KM i Lydnad

Svenska Briard- och Picardklubben arrangerar årligen ett klubbmästerskap i Lydnad. Mer information för 2020 kommer!

Vill du veta mer?
Kontakta briardklubbens arbetsgrupp för träning & tävling

Titlar att vinna

  • Lydnadsdiplom, titel startklass, LD Startklass kräver tre uppflyttningsresultat i startklass på lydnadstävling. Hund som uppnår 160 poäng tilldelas uppflyttningsresultat.
  • Lydnadsdiplom, titel klass I, LD 1 kräver tre 1:a pris i klass I på lydnadstävling. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.
  • Lydnadsdiplom, titel klass II, LD 2 kräver tre 1:a pris i klass II på lydnadstävling. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.
  • Lydnadsdiplom, titel klass 3, LD 3 kräver tre 1:a pris i klass 3 på lydnadstävling. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris. LD 3 kan endast tilldelas oregistrerad hund.
Ett riktigt duktigt ekipage kan bli lydnadschampion, SE LCh, och då krävs tre 1:a pris i klass 3 på lydnadstävling. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris. SE LCh kan endast tilldelas registrerad hund.

Klasser att tävla
Man kan tävla i startklass, klass 1, 2 och 3.

Anmälan till tävling
Anmälan till lydnadstävlingar görs via SBK Tävling

Källa: Svenska Brukshundsklubben