IGP Internationell Prövningsordning

Internationell Prövningsordning

IGP är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Inom Internationell prövningsordning (IGP) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Info om Internationell prövningsordning räddningshund (IGP-R) hittar du längre ner på sidan.

Provformer i IGP

IGP-prov

IGP-prov är den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen. För attstarta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel. BSL (brukshundprov spår lydnad)

BSL (brukshundprov spår lydnad)
BSL är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IGP. FH 1 och FH 2 FH 1 och FH 2 - är provformer som är rena spårprov i två olika klasser. IGP-FH IGP-FH - är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Upplevelser av IGP

Inom provformerna i IGP är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

En viktig egenskap i IGP är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision. I IGP-FH kan hunden ha lugnare tempo, men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet. Alla raser är tillåtna att träna i provformerna inom IGP.

Vill du veta mer?
Kontakta Briardklubbens arbetsgrupp inom Träning & tävling

Träna IGP

Vanligt är att hund och förare ingår i en träningsgrupp på en brukshundklubb. Då finns chans att hjälpas åt och sporra varandra. Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IGP. Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Tävla i IGP

För IGP-prov, som innehåller skyddsarbete, får endast brukshundraser tävla. Det krävs också en licens för att får tävla i IGP. Övriga provformer inom IGP är öppna för alla raser. Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar. Tävlingar arrangeras av både rasklubbar och lokala brukshundklubbar. Det arrangeras årligen ett svenskt mästerskap i IGP. Därifrån tas deltagare ut till världsmästerskapen i IGP-prov och IGP-FH.

Hunden kan ta certifikat i IGP-prov och i IGP-FH. Tillsammans med en utställningsmerit blir den brukschampion.

Klasser att tävla
I IGP finns det tre klasser man kan tävla i, IGP I, IGP II och IGP III med stegrande svårighetsgrad. BSL har också tre klasser med stegrande svårighetsgrad och FH två.

 

Internationell prövningsordning räddningshund (IPO-R)

IPO-R är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen är en räddningshundsport med internationella regler. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar. Grenen stimulerar samarbete mellan förare och hund.

Träna IPO-R

När man tränar IPO-R bör hunden ha bra nerver, stor arbetslust och mycket stort intresse för främmande människor. Föraren bör ha både tid och intresse att lägga på träningen. Man behöver vara flera för att träna IPO-R, gärna en träningsgrupp eller räddningshundkurs. Alla hundar oavsett ras, även blandraser är välkomna att träna.

Tävla i IPO-R

IPO-R-prov genomförs både i Sverige och utomlands. I och med att det är internationella regler har den som kan IPO-R möjlighet att ställa upp på samma villkor utomlands.

Förare i Sverige ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar. Förare från annat land ska vara medlem i en organisation ansluten till FCI eller IRO. Både svenskt och internationellt championat finns att vinna. De bästa får också chans att delta i VM.

Klasser att tävla i
Man börjar i klass A, efter uppflyttning tävlar man i klass B.


Källa: Svenska Brukshundsklubben