Svensk Selection för Briard och Picard

Svensk Selection för våra raser

Våra Selection-kataloger

Du är välkommen att ta en titt i våra kataloger från Svensk Selection år 2013 och 2014. Följ länken nedan! 

Allmänt om Selection

Svensk Selection för Briard och Picard är ett avelsgranskningsevenemang för raserna briard och picard där Svenska Briard- och Picardklubben (AfBd) är ansvarig arrangör. I ursprungslandet Frankrike arrangeras Sélection en gång om året och då på höstkanten (september). Svenska Briard- och Picardklubbens mål är att arrangera Sélection i Sverige vart tredje år med början år 2013. På så sätt undviker vi att krocka med vårt grannland Finlands Sélection samt kommande  jubileumsår. I evenemanget får alla FCI-registrerade briarder och picarder delta.

Selectionens syfte

Tanken med evenemanget är att erhålla information om enskilda individer, syskon samt individer efter samma hane respektive tik inom rasen. Svenska Briard- och Picardklubben hoppas att detta evenemang även kan vara av intresse för våra grannländer. Deltagande briarder och picarder från Norge, Finland och Danmark gör att vi får information om mentalitet, exteriör och höftledsstatus på hundar utanför våra gränser. Information som underlättar samarbete för våra och deras uppfödare i ett eventuellt val av framtida kullars föräldradjur.

Svensk Selection är tänkt att vara ett kompletterande verktyg för oss i Svenska Briard- och Picardklubben. Vi vill att så många briarder och picarder som möjligt deltar Inte bara de som återkomande visas i utställningsringen utan även deras "mindre kända" syskon. Vår intuition är att Sélection tillsammans med Svensk Briard- och Picardvinnare ska attrahera fler briard- och picardägare då det blir en helg med många roliga aktiviteter.

2014 BIS Selection Krimix Quantanamera, Bästa hane Goblinwalley Shut up and Dance
2014 BIS Selection Krimix Quantanamera, Bästa hane Goblinwalley Shut up and Dance
2013 Bästa hane Woodlooks Love Of My Life & Bästa tik och BIS Berger la Motte´s Magica Czarna
2013 Bästa hane Woodlooks Love Of My Life & Bästa tik och BIS Berger la Motte´s Magica Czarna

Avelsgranskare

Till avelsgranskare för briard kallas specialdomare inom rasen. I första hand specialdomare som tidigare dömt på Sélection eller andra arrangemang med liknande dignitet. Då det gäller avelsgranskare för picard (som i dagsläget är till antalet en numerärt liten ras) kommer vi i möjligaste mån använda oss av den domaren som dömer på Svensk Briard- och Picardvinnarutställning samt komplettera, med en på rasen auktoriserad svensk
domare. Antalet anmälda picarder bör överstiga sex.

Vilka kan delta?

Valpklass 4-6 och 6-9 månader
Deltagarna i denna klass får en skriftlig exteriörbedömning. Valpar som erhållit excellent i kvalitetsbedömningen går vidare till konkurrensklassen där bästa hane/tik 4 placeras enligt kön. Till slut utses bästa valp bland bästa hane och bästa tik. 

Unghundsklass 9-15 månader
Deltagarna i denna klass får endast en skriftlig exteriörbedömning och de tävlar inte om titeln sélectionné. Samtliga hundar som erhållit excellent i kvalitetsbedömningen går vidare till konkurrensklassen där de fyra bästa placeras enligt kön. Till slut utses bästa unghund bland bästa hane och bästa tik.

Non-sélectionné klass, hundar över 15 månader
Non-sélectionné klass är avsedd för individer över 15 månader, som dagen då Sélection arrangeras inte uppfyller fastställda kriterier för titeln titeln Sélectionné. Deltagarna får en skriftlig exteriörbedömning och de tävlar inte om titeln.

Öppenklass, hundar över 15 månader (Sélectionnéklass).
Öppenklass är avsedd för briarder och picarder över 15 månader som uppfyller kriterierna för att delta i denna klass den dagen som Sélection arrangeras. Dessa kriterier är: MH-beskriven med kryss i ruta 1-3 på mom. 10, skott eller mentaltestad med kryss i ruta 3-5 vid skottprov och ej kryss i ruta 1 vid social självsäkerhet. Vidare höftledsröntgad och avläst med A- eller B-höft samt blodtestad eller genetiskt fri pga föräldrar, far/morföräldrar
som är blodtestade för nattblindhet på officiellt erkända labb. De hundar som erhållit Sélectionné går vidare till konkurrensklassen där de fyra bästa i hane- respektive tik-klassen placeras. Till sist utses evenemangets bästa hund (BIS- Sélection).

Byte av klass
Om hunden vid anmälningstillfället inte uppfyller kriterierna för att delta i öppenklass (Sélectionné klass) och anmäls i Non sélectionné klass kan byte av klass ske. Komplettering av DNA-test, HD-resultat, MH- beskrivning eller mentaltest kan inlämnas till arrangören senast kl. 08.00 dagen då Selectionéen äger rum.

Kontaktperson:
Styrelsen
styrelsen@briardpicardklubben.se