Agility

Agility

Agility är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport.

I agility skördar vi framgångar både på internationella tävlingsarenor och på träningsbanorna runt om i landet. Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. Agility är en modern och publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och över hinder.

Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad attityd i träningen. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar.

Träna agility

Förutsättningen för att träna agility är att hund och förare är lyhörda för varandra och att samarbetsvilja finns. Om det inte finns från början får man helt enkelt arbeta på det.

Träningen handlar om att balansera explosivitet, fart och precision. Agility är ett bra sätt att få god kontakt med sin hund och förare och hund har roligt tillsammans. Man lägger mycket tid på samarbete och tränar sedan hunden på att bli säker på olika hinder och bli motiverad att vilja arbeta självständigt. Man bygger självförtroende hos hunden.

En del moment, exempelvis kontaktfältshinder och slalom tar tid att träna. Dessutom behöver föraren erövra kunskaper kring handling (hur man styr hunden). Man behöver lägga ned mycket tid på att träna med sin hund innan man kan börja tävla.

Vilka hundar kan träna agility?
Alla friska hundar över 12 månader kan träna.

Tävla i agility

Tävlingar i agility är öppna för alla hundar över 18 månaders ålder. Alla registrerade och oregistrerade raser får tävla. Oregistrerade hundar ska ha tävlingslicens hos Svenska Kennelklubben (se Kom ihåg för prov & tävling) för att få tävla på officiella tävlingar. Dessutom ska samtliga hundar ha en tävlingsbok där en agilitydomare mäter in hunden i den storleksklass hunden ska tävla i.

Föraren ska vara medlem i klubb inom Svenska Kennelklubbens organisation för att få delta i tävlingar. Medlemskap inom SKK, Officiella och inofficiella tävlingar – Klubbmästerskap, Distriktsmästerskap, Svenska mästerskap, Nordiska mästerskap, Världsmästerskap. Det är möjligt att tävla utomlands också. 

Cert, championat, CACIAG och reservCACIAG samt från 1 januari 2012 kan oregistrerad och/eller kryptorchid hund ta agilitydiplom. Dessa titlar är aktuella i klass 3.

Klasser att tävla i
I agility kan man tävla både individuellt och i lag. Hundarna är indelade i olika storleksklasser, small, medium och large. Det finns två tävlingsformer, agilityklass som innehåller balanshinder (klätterhinder) och hoppklass utan balanshinder. Hunden börjar i klass 1 och kvalificerar sig upp till klass 2 och till sist klass 3.

Källa: Svenska Brukshundsklubben

Vill du veta mer?
Kontakta klubbens arbetsgrupp inom Träning & tävling