SKK stoppar temporärt norska hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning tills vidare.

Med anledning av information som kommit till SKK från Norge rörande ett allvarligt sjukdomsutbrott hos hund har inneburit att ett antal hundar dött.

SKKs presidium har 2019-09-10 beslutat att stoppet för norska hundar att delta på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar kvarstår och gäller tills vidare. Nytt beslut tas vecka 38.

SKK uppmanar arrangerade klubbar att återbetala inbetalade anmälningsavgifter samt att omedelbart informera berörda ägare om beslutet.

Norsk Kennel Klubb har som en konsekvens även stoppat utställningar, prov och tävlingar i Norge.Mer info finns att läsa på bifogade länkar. Uppdaterad information kommer att finnas på skk.se.

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_flere_hunder_i_osloomraadet.36018