Mer information angående sjukdomsfall hos hundar i Norge

ANGÅENDE SJUKDOMSFALL HOS HUNDAR I NORGE

SKK rekommenderar att klubbarna i sin egen informationsspridning hänvisar till SKK:s sida, SVA samt Jordbruksverket (se länkarna nedan). Från dessa sidor når man även motsvarande norska myndigheter där en regelmässig uppdatering sker.

Om en klubb väljer att skjuta upp kurs eller tävling eller motsvarande, alternativt ställa in är detta ett beslut som varje enskild klubb fattar. Något motsvarande beslut som NKK har fattat ang. kommande helg, där man avlyst alla utställningar, prov och tävlingar har inte ansetts befogat då vi i Sverige inte har motsvarande sjukdomsläge.

SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

Inkommen fråga om tandvisning på utställning
SKK har uppmanat klubbarna att i den rådande situationen låta hundägaren göra tandvisning och inte domaren. Detta har bl.a. informerats om gångna helgens och kommande helgens länsklubbsutställningar.

Vad händer i Finland och Danmark?
Kennelklubbarna i Finland och Danmark, Kennelliitto och Dansk Kennel Klub, har tagit samma beslut som Svenska Kennelklubben, det vill säga stoppat norska hundar från ett delta på deras hundevenemang tills vidare.

I Finland har Livsmedelsverket undersökt situationen och konstaterat att det inte pågår någon diarréepedemi i Finland. De konstaterar dock att enstaka fall av diarrésjukdom förekommer hos finska hundar regelbundet, året om. Orsaken till den diarrésjukdomen är okänd, men den smittar inte mellan hundar. Istället har den förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier.

Kennelliitto skriver på sin webbplats (2019-09-10) att det inte finns tecken på någon epedemi, likt den i Norge, i Finland i dagsläget. Dansk Kennel Klub skriver på sin webbplats (2019-09-11) att inga bekräftade sjukdomsfall upptäckts i Danmark.

För dig som vill veta mer, hittar du tillförlitligt information här:

Akutt hundesykdom: dette vet vi
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi – Veterinærinstituttet

Alvorlig sykdom hos hundet - ukjent årsak
https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html – Norsk Kennel Klubb

Pågående sykdomsutbrudd hos hund
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/Pagaende_sykdomsutbrudd_hos_hund/ – Mattilsynet

Sjuka hundar i Norge
https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge – SVA

Sjuka hundar i Norge
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/sjukahundarinorge.4.5f2ee21316cfe5d9420c58e0.html - Jordbruksverket

Fortsatt stopp för norska hundar
https://www.skk.se/?newsitem=160130 - Svenska Kennelklubben

Fortsatt stopp för norska hundar
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/09/fortsatt-stopp-for-norska-hundar/ - Svenska Brukshundklubben

Tidigare information:

Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge
https://www.skk.se/sv/?newsitem=159847 - SKK 5 september

SKK stoppar norska hundar från att delta...
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/09/skks-stoppar-temporart-norska-hundar-fran-att-delta/?id=13812 - SBK 5 september