Nyhet för Uppfödare!

SKK har tagit fram ett nytt om avtal för Uppfödare. Läs mer via länken nedan!

https://www.skk.se/sv/nyheter/2019/5/nytt-om-avtal-for-uppfodare/

Länk till själva avtalet: Klicka här