• Hem

Välkommen till rasklubben för Briard och Picard Welcome to the Swdish Briard club Breed club for Briard and Picard Berger Picard

Aktiviteter

Styrelsearbete

Uppdaterade sidor

Medlemssidan
Konstituerande styrelseprotokoll september 2020

Omplaceringar - Briard
Uppdaterat 2020-09-07 
Länk

Planerade kullar - Briard
Uppdaterat 2020-08-01
Länk

Hej och välkommen till Svenska Briard- och Picardklubbens hemsida! 

Denna sida är till för Dig som på något sätt är intresserad av eller är ägare till någon av våra fina hundraser Briard och Berger Picard. På vår hemsida kan Du bl a läsa om raserna, söka efter uppfödare, se information om kommande valpkullar, samt kolla in resultat från nu och då bland en massa fina rasrepresentanter!

BriardAktuellt
Nu har vi funnit en ny redaktör för BriardAktuellt och kommer att göra en digital utgåva. Exakta former får vi sätta efter hand men för att detta första nummer ska bli så bra som vi alla vill behöver vi många som skriver. Har du material som kan vara intressant för andra i klubben så sänd det gärna in det till redaktören. 

ba@briardpicardklubben.se 

Framgångsrika Briarder och Picarder 2020
loading...

Ni som under 2020 har varit ute och visat upp er Briard eller Picard på tävling, utställning, MH, MT eller i något annat sammanhang, skicka in en bild med en kort text på om vad ni gjort och hundens namn till bildspelet ovan!
OBS! Texten ska vara del av bilden och inte skickas separat. 

Resultatet är inte det viktigaste, utan att ni där ute visar upp raserna som de härliga allroundhundar de är.

E-posta max en bild per hund och tillfälle till webmaster@briardpicardklubben.se

Topplistorna 2020.
Topplistorna för 2020 är under uppdatering. Tyvärr verkar en del resultat ha försvunnit när vi bytte domän för hemsida och e-post. Ni som har tävlat eller ställt ut under 2020 och skickat in resultat får gärna kolla att era resultat finns med i listorna. Finns dom inte med ber vi er att skicka in resultatet på nytt så ser vi till att ni kommer med på  listorna så fort som möjligt.
 

Senaste nyheter

Inställd RAS/RUS-konferens
Läs mer på medlemssidan.

Prisutdelning
Prisutdelningen som normalt genomförs på årsmötet har av naturliga skäl inte skett i år på grund av att mötet denna gång var digitalt.
Vi planerar att genomföra denna så snart vi har ett fysiskt event. Vilket det blir kvarstår att bestämma: Mer information kommer.
Styrelsen 

Årsmötesprotokoll 2020
Protokoll från årsmötet 2020 finns att ta del av på medlemssidan.
Bäst i väst Tånga Hed - Nytt datum
Bäst i väst är flyttad till 20210904 pga Coronan. Vi har precis fått denna flytt godkänd av SKK. 

Uppdaterade restriktioner om covid-19 från 15 augusti
Corona information

Svar på enkät om medlemmars aktiviteter 
Länk finns nu på medlemssidan

Styrelseprotokoll juni och juli 2020
Finns nu uppladdade på medlemssidan  -> styrelseprotokoll

MH och MT 2020
Briard- och Picardklubben erbjuder i samarbete med Timrå Brukshundklubb två mentalbeskrivningar (MH) och ett mentaltest (MT) för briard och Picard under 2020.           
Plats: Timrå BK. 
Anmälan görs på SBK tävling: https://sbktavling.se/competitions?domains=64&page=9
 
MH - 6 juni
MH - 18 oktober
MT - 22 juni