• Hem

Välkommen till rasklubben för Briard och Picard Welcome to the Swdish Briard club Breed club for Briard and Picard Berger Picard

Aktiviteter

Styrelsearbete

Uppdaterade sidor

Medlemssidan
2021.01.11
Justerat SBK Kongressprotokoll

Valphänvisning
2021.01.11

Valphänvisning
2021.01.10

Avelskrav och valphänvisning
2020.11.02
Briard
Berger Picard

Hej och välkommen till Svenska Briard- och Picardklubbens hemsida! 

Denna sida är till för Dig som på något sätt är intresserad av eller är ägare till någon av våra fina hundraser Briard och Berger Picard. På vår hemsida kan Du bl a läsa om raserna, söka efter uppfödare, se information om kommande valpkullar, samt kolla in resultat från nu och då bland en massa fina rasrepresentanter!

AfBP Årsmöte 2021

Pga rådande pandemi planerar AfBP ett förenklat digitalt årsmöte i mars 2021.  Kallelse kommer att utfärdas i enlighet med SKK:s föreningskommittés  beslut, efter godkännande från Svenska Kennelklubben. Dock senast 21 dagar innan mötet.

Sv Briard- och Picardklubben  Årsmöte 2021

Nytt år och ny planering för kommande verksamhetsår! Valberedningen arbetar just nu med att ta fram representanter till lediga poster i styrelsen. Är du intresserad av att delta i rasklubbens arbete eller känner du någon som vore perfekt för ett uppdrag i vår förening? Skicka förslag till valberedningen@briardpicardklubben.se
Väl mött för ett nytt år med våra fantastiska raser!

Vi söker innehåll till den Nya medlemstidningen

Nu har vi funnit en ny redaktör för medlemstidningen och kommer att göra en digital utgåva. Exakta former får vi sätta efter hand men för att detta första nummer ska bli så bra som vi alla vill behöver vi många som skriver.

Du har säkert material som skulle kunna användas i tidningen, sänd det gärna till redaktören. 
Deadline för nytt material är 31/12 


ba@briardpicardklubben.se  

SBK Tävling stängd
Alla tävlingar stängs för anmälan Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet ställs in med omedelbar verkan

I och med nedan beslut har vi idag stängt alla tävlingar i SBK Tävling så dessa inte går att anmäla sig till längre.
Nästa års ansökta tävlingar i lydnad, bruks, IGP, IPO-R och mondioring har godkänts och publicerats men är inte heller öppna för anmälan än.
Rallylydnads tävlingar är ute på remiss och kommer att godkännas den 30/11.

SBK beslut kan du läsa här

Framgångsrika Briarder och Picarder 2020
loading...

Ni som under 2020 har varit ute och visat upp er Briard eller Picard på tävling, utställning, MH, MT eller i något annat sammanhang, skicka in en bild med en kort text på om vad ni gjort och hundens namn till bildspelet ovan!
OBS! Texten ska vara del av bilden och inte skickas separat. 

Resultatet är inte det viktigaste, utan att ni där ute visar upp raserna som de härliga allroundhundar de är.

E-posta max en bild per hund och tillfälle till webmaster@briardpicardklubben.se

Topplistorna 2020.
Topplistorna för 2020 är under uppdatering. Tyvärr verkar en del resultat ha försvunnit när vi bytte domän för hemsida och e-post. Ni som har tävlat eller ställt ut under 2020 och skickat in resultat får gärna kolla att era resultat finns med i listorna. Finns dom inte med ber vi er att skicka in resultatet på nytt så ser vi till att ni kommer med på  listorna så fort som möjligt.
 

Senaste nyheter

Uppdaterade restriktioner om covid-19 från 28 december

Det här gäller i SKK-organisationen till och med 31 januari 2021
- All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.

- Verksamhet inomhus ska inte genomföras.

- Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Mer information på SKK

Inställd RAS/RUS-konferens
Läs mer på medlemssidan.

Prisutdelning
Prisutdelningen som normalt genomförs på årsmötet har av naturliga skäl inte skett i år på grund av att mötet denna gång var digitalt.
Vi planerar att genomföra denna så snart vi har ett fysiskt event. Vilket det blir kvarstår att bestämma: Mer information kommer.
Styrelsen 

Årsmötesprotokoll 2020
Protokoll från årsmötet 2020 finns att ta del av på medlemssidan.